Projekt - UE - Bezpieczny Ja

Projekt – UE

Loga UE

MERITUM FINANSE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnej e-usługi w postaci oprogramowania obsługującego przeglądy techniczne nieruchomości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie.

Cel projektu: wprowadzenie na rynek innowacyjnej e-usługi wsparcia właścicieli nieruchomości w zachowaniu obowiązku prawnego dotyczącego wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych nieruchomości
Dofinansowanie projektu z UE: 399 760,00 PLN
Wkład UE: 80%