Polityka prywatności - Bezpieczny Ja

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

https://host.bezpiecznyja.pl/

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu https://host.bezpiecznyja.pl/.
2. Administratorem danych jest MERITUM FINANSE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Stanisława Staszica 6, 35-051 Rzeszów wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613042, NIP 8133720111, REGON 364218702 (zwana dalej „MERITUM”).
3. Celem polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez MERITUM, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu https://host.bezpiecznyja.pl/ oraz powiązanych z Serwisem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu.
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
c. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez https://host.bezpiecznyja.pl/.

II. CELE, PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a. Rejestracji Konta w Serwisie https://host.bezpiecznyja.pl/,
b. Zamawiania usług przeglądów technicznych,
c. Zlecania usług,
d. Dokonywania płatności za zrealizowane usługi,
e. Zgłaszania reklamacji,
f. Monitoringu zbliżających się terminów przeglądów oraz realizacji usług.
2. MERITUM przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług w Serwisie https://host.bezpiecznyja.pl/, świadczonych drogą elektroniczną.
3. W przypadku korzystania z Serwisu https://host.bezpiecznyja.pl/, Użytkownik podaje m.in. następujące dane:
a. Adres e-mail,
b. Dane techniczne nieruchomości takie jak: typ, wiek, ilość pomieszczeń, posiadane wyposażenie techniczne,
c. Adres pocztowy,
d. NIP firmy (jeśli dotyczy),
e. REGON firmy (jeśli dotyczy),
f. Adres firmy (jeśli dotyczy),
g. Innych danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu https://host.bezpiecznyja.pl/.
4. W przypadku logowania się do Serwisu przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to np. imię, nazwisko, adres e-mail.
5. Dane osobowe zawarte w Koncie Użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy.
6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji procesów wskazanych w punkcie II.1.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz zgoda Użytkownika.
8. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
9. Jeśli podane dane umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu.

III. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MERITUM lub przez stronę trzecią.
2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe przetwarzane są przez MERITUM tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez MERITUM tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

1. Dane osobowe MERITUM udostępnia firmom świadczącym usługi wykonywania przeglądów technicznych nieruchomości oraz podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. MERTUM może przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

V. PLIKI COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

VI. DOSTĘP DO DANYCH, UPRAWNIENIA I ZABEZPIECZENIA

1. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182).
2. Przepisy reguluje unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych).
3. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie uprawnieni pracownicy MERITUM.
4. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych należy wysłać wiadomość na podany adres pocztowy: MERITUM FINANSE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Stanisława Staszica 6, 35-051 Rzeszów.
5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Nie sprzedajemy danych osobowych.
6. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Żądanie może być uwzględnione, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas. W przypadku, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, powinny być usunięte w celu wywiązania się z przepisów prawa.
7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana zgoda.
8. Użytkownik ma prawo do sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
9. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy dane są nieprawidłowe. W takim przypadku ograniczenie dotyczy okresu pozwalającego na sprawdzenie prawidłowości tych danych.
10. Od dnia 25 maja 2018 roku użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowane dla tego celu.
11. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy.
12. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym MERITUM poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: rodo@bezpiecznyja.pl.